Volmarijnstraat

Achtertuinen

Het project "Achtertuinen" in de Volmarijnstraat aan de kant van de Nieuwe Binneweg.

Beste bewoners van de Volmarijnstaat,

Hierbij wil ik jullie allen er op antenderen dat er tijdens de bespreking van het voorontwerp bestemmingsplan Middelland/Nieuwe Binnenweg plannen zijn om de bestaande winkelruimtes uit te breiden. Het architecten bureau VOBP heeft hiervoor al een voorlopig ontwerp gemaakt, voor degeen die dit bestemmingsplan wil hebben. Je kunt dit bij mij digitaal opvragen.

Bron internet :Nieuwe Binnenweg te Rotterdam
De Nieuwe Binnenweg is één van de grotere winkelstraten van Rotterdam. De huidige bedrijfsruimten blijken in veel gevallen echter te klein voor een goed te exploiteren onderneming. Om de levensvatbaarheid van de ondernemingen en de winkelstraat te vergroten zijn fysieke uitbreidingsmogelijkheden van de bedrijfsruimten zeer gewenst. BOdG ruimtelijk advies B.V. heeft opdracht gekregen om voor een deel van de Nieuwe Binnenweg een bestemmingsplan op te stellen waarmee deze fysieke aanpassing mogelijk wordt gemaakt. Het voorontwerp-bestemmingsplan gaat naar verwachting in het najaar van 2009 ter visie.

Bij de laatste bespreking van 11 februari zijn een aantal bewoners aanwezig geweest omdat zij deel uit maken van de werkgroep voor dit onderwerp. Deze groep heeft het voorstel gedaan om de uitbouwen die aan de achterzijde t.o. de tuintjes van de Volmarijnstraat komen niet meer dan 70% van de totale oppervlakte te laten beslaan, ook om de tuingrond eerlijker te verdelen.
Deze bewoners heben zeer kleine tuintjes en zien het niet zitten om dan ook nog een uitbouw van een winkel aan de achterzijde te krijgen die alle licht en privacy zullen ontnemen.
Voorts is ook het onzinnig gebruik (of eigelijk onbruik van de resterende meters tuingrond ter tafel gebracht.

Wij doen een dringende oproep aan u als medebewoner om dit plan wat hoe dan ook doorgang zal krijgen te beperken tot voor ons aanvaardbare normen, maar ook om onze tuinen nu deze mogelijkheid zich aanbied ruimer te maken.
E.e.a. moet nog worden besproken, veel is ook afhankelijk van de eigenaren van de panden aan de Binneweg. Maar bij medewerking zal dit het volgende opleveren voor de eigenaren aan de zijde van de Volmarijnstraat die grenst aan de overzijde van de Binnenweg
-1 geen waardeverlies van je huidige huis omdat je bijna in je eigen tuin de uitbouw van de winkelruimte tegenover jou tuin, maar juist een stijging van de vastgoedwaarde omdat je tuin groter is geworden en dus aantrekkelijker bij een eventuele (toekomstige ) verkoop.
- 2 meer licht in je woning omdat de tuinschutting een aantal meters verhuist naar achteren.

De volgend bijeenkomst van de werkgroep is op 18 mrt. U kunt uw reacties zenden aan Amalesh Romein, aan Manon Carboni nr 12, Marina of aan mijzelf maryancka.coenradi@gmail.com Ik hoop dat u zult reageren.
Voorts kunt u één deze dagen een folder/flyer in uw brievenbus verwachten.

Reaktie:

Ik wil zeker niet het voorstel doen om "maar 70%" te laten bebouwen tegen een grotere achter tuin. Ik denk dat we twee zaken moeten scheiden.

1 het bebouwen van de achter tuinen, er is nu een bestemmingsplan dat er tot 70 procent bebouwd mag worden maar dit plan is nog niet eens door de raad van state goed gekeurd. Toch worden hier al vergunningen gegeven voor door de gemeente. Bijvoorbeeld voor restaurant Tadim. Je zou hier tegen een bewaar kunnen indienen.. Tevens wil de gemeente dat het mogelijk moet zijn dat op deze bebouwing terrassen mogen gemaakt tot 50 % van de bebouwing worden waardoor de privacy nog meer in het geding komt, zelfs als je een iets grotere tuin zou hebben.

2 Los daarvan staat een eventuele vergroting van de tuin. Maar ik stel voor om allereerst niet akoord te gaan met bebouwing zelfs tot 70 % als we 20 bezwaarschriften hebben moet de gemeente wel naar ons luisteren! Ik vindt dat we niet we zomaar akkoord moeten gaan met 70% bebouwing! Laat staan 100%!

* Er is wetgeving en regels over het mogen bebouwen tot aan de erf grens en over licht inval in je huis hier zou rekening gehouden moeten worden endeze zou zo wie zo als uitgangspunt genomen moeten worden en dat is per huis en tuin verschillend.

* Het kaartje van de architect is een impressie en zou ik zeker niet als uitgangspunt nemen.

* Een 3 meter hoge muur in je achtertuin daar zit niemand op te wachten.

* Daarbij is het belangrijk om te weten hoe hoog de grens word genomen van het maaiveld. De tuinen van de volmarijnstraat liggen vrij diep dus dit zou nog wel eens hoger kunnen uitpakken,

* ook is niet rekening gehouden met eventuele airco boven op het dak wat geluidsoverlast kan opleveren.

* En als de opslag gevuld is met goederen en er is brand zal deze bij niet genoeg afstand overslaan op je huis

Daarom moet naar mijn mening op een andere manier gekeken worden naar eventuele uitbouwen 2 meter van de binnenkant van je woning op zithoogte Dan in Een schuine kijklijn naar boven Mag er geen bebouwing te zien zijn. Tevens moet uitgezocht worden hoe het zit met de regelgeving en de wet.

Als de gemeente voortvarend is laat ze dan eersta lle illigale uitbouw aanpakken ipv het meteen te vervangen door andere. Mijn voorstel is
* om alle achtertuinen in kaart te brengen, met een kaart van het kadaster en digitale foto's
* Ik mail ageeth van tetterode wel even of ze een kadaster kaart mailt of opstuurt.
* Dan kunnen we van ieders huis aan de achterkant foto's maken en dit in kaart brengen. We kunnen dit in de flyer zetten dat we op een bepaalde tijd langs komen.
* een liist met vragen op te stellen die we kunnen mailen of stellen in de volgende meeting, ik heb nog geen notulen gezien jij?
* de stedebouwkundige Michael Delafieter &heer Beldenbos uitnodigen om ze de situatie te laten zien.
* we maken presentatie voor de 18de en mailen deze

Wat de tuinen betreft dat is plan B
2. De tuinen zijn particuliere huis eigenaren en ik denk mochten zij akkoord gaan zij de grond ook tegen normaal tarief zullen verkopen. De gemeente heeft alleen toegezegd erin te kunnen bemiddelen en niet toegezegd dat dit ook mogelijk is! Kan en wil iedereen dat betalen, of neem je dan het stuk achter de tuin van je buren erbij? Hoe gaan we dat inrichten? Bouwgrond is in Rotterdam 1000 euro de vierkante meter geloof ik. Natuurlijk is het fijn om een stukje tuin erbij te hebben ,maar we moeten ons er niet door laten verblinden en het inleveren als vrijbrief voor de gemeente om dan maar te doen wat ze willen.

Als we een sociaal plan kunnen bedenken zouden we wellicht meer draagkracht kunnen krijgen.

Manon

Downloads:
Verslag werkgroep

keyvisual